Telefony: 553 652 433, 553 650 760, 723 457 998
E-mail: fokusopava@seznam.cz
Aktuality a základní informace
o spolku, projekty, spolupráce, dokumenty, kontakty…
Středisko pro osoby
s duševním onemocněním a zdravotním postižením
– Lepařova 8/2906, Opava
Středisko pro osoby
s mentálním postižením
a zdravotním postižením
– Hradecká 16, Opava
Středisko pro osoby
s duševním onemocněním,
mentálním a zdravotním postižením
– Vodní 173, Vítkov
Chráněná práce
a pracovní uplatnění

Chráněná dílna Lepařova

ZPÁTKY DO PRÁCE!

Moravskoslezský krajV roce 2015 probíhá v našich chráněných dílnách projekt ZPÁTKY DO PRÁCE! podpořený Moravskoslezským krajem v rámci programu Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením.

Účelem projektu je zakoupení vybavení a vytvoření zázemí pro novou chráněnou dílnu, jejímž výsledkem bude navýšení pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postižením o 18 pracovních míst. Z projektu je zakoupeno 18 ks pracovních židlí vhodných do dílenského provozu pro OZP – pracovní židle PUR (sedák i opěrák z netoxického měkčeného polyuretanu (PUR) lze snadno udržovat běžnými dezinfekčními a čistícími prostředky, výškově nastavitelné, permanentní kontakt ), dále pak pracovní stoly 18 ks – Profesionální dílenské stoly GL1000 - výškově nastavitelné pro potřeby OZP a s požadovanou nosností, kuchyňskou linku s dřezem a baterií (cca 2m), kovové šatní skříňky Ekonomik – 9 ks (kovové šatní skříně vybavené zámkem, pro zanechání pracovního oblečení) a 2 ks kovových skříní uzamykatelných pro skladování spotřebního materiálu (lepidla, apod.) a pořízení vzduchotechniky pro odsávání výparů z lepidel.

Projekt reaguje na Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2014 – 2020, oblast zaměstnávání, Aktivita 6.5 Podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou dotačního titulu, (chráněné dílny, podporované zaměstnávání aj.), a také na komunitní plán města Opavy 3.2 Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, opatření 3.2.1 Podpora chráněného zaměstnání, a opatření 3.2.2. Podpora začleňování osob se zdravotním postižením na trhu práce, dále cíl 4.1. Podpora a optimalizace sociálních a souvisejících služeb pro osoby s duševním onemocněním, mentálním a kombinovaným postižením, opatření 4.1.7. Vytváření a rozvoj podmínek pro pracovní uplatnění cílové skupiny.

Díky projektu vytvoříme důstojné a bezpečné pracovní prostředí pro osoby se zdravotním postižením a podpoříme tak jejich zaměstnatelnost. Tím pozitivně ovlivníme jejich celkovou tíživou sociální situaci. Při vysoké nezaměstnanosti v regionu Opava, mají tyto zdravotně postižené skupiny obyvatelstva velice těžký přístup na trh práce.