Telefony: 553 652 433, 553 650 760
E-mail: fokusopava@seznam.cz
Aktuality a základní informace o spolku, projekty, spolupráce, dokumenty, kontakty… Středisko pro osoby s duševním onemocněním a zdravotním postižením – Hradecká 16, Opava Centrum duševního zdraví Opava, Olomoucká 74, Opava Chráněná práce a pracovní uplatnění Nestátní zdravotnické zařízení – Ambulance klinického psychologa

Služba následné péče


Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Poslání služby

Posláním Služby následné péče (dále jen SNP) je poskytování socioterapeutických činností vedoucích k zamezení návratu nemoci, zhoršení funkčních schopností a následné sociální exkluzi klienta.

Cíle služby

  • prevence znovupropuknutí nemoci – aktivizace, pravidelný režim
  • vyrovnání příležitostí – zmírňování znevýhodnění z chronického onemocnění (počítače, angličtina)
  • získání, obnovení či posílení samostatnosti klienta (nácvik vaření, stolování, praní prádla atd.)
  • začlenění uživatel do běžného života (sportovní aktivity, společná setkávání)

Cílová skupina

Obecně:

Osoby se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci. Jde o situaci, v níž se lidé nacházejí, jestliže pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení, krizovou situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů, nebo z jiných závažných důvodů, nejsou fakticky schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani nijak zabezpečeny.

Dle typu zdravotního postižení:

Osoby s dlouhodobým psychickým onemocněním (psychotické a afektivní poruchy).

Dle věku:

Osoby starší 16-ti let. Horní věková hranice je stanovena na 64 let.