Telefony: 553 652 433, 553 650 760, 723 457 998
E-mail: fokusopava@seznam.cz
Aktuality a základní informace
o spolku, projekty, spolupráce, dokumenty, kontakty…
Středisko pro osoby
s duševním onemocněním a zdravotním postižením
– Lepařova 8/2906, Opava
Středisko pro osoby
s mentálním postižením
a zdravotním postižením
– Hradecká 16, Opava
Středisko pro osoby
s duševním onemocněním,
mentálním a zdravotním postižením
– Vodní 173, Vítkov
Chráněná práce
a pracovní uplatnění

Spolupráce


 • Charita Opava
 • Psychiatrická léčebna Opava
 • Marianum, p.o.
  • Domov pro osoby se zdravotním postižením Rooseveltova 47
  • Chráněné bydlení Jakartovice-Deštěné 68
  • Chráněné bydlení Dostojevského 1594/15
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Sírius, p.o.
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením v Dolních Životicích a Moravici, p.o.
 • Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, p.o.
 • Speciálně pedagogické centrum SRDCE
 • Magistrát města Opavy - zapojení do komunitního plánování