Telefony: 553 652 433, 553 650 760
E-mail: fokusopava@seznam.cz
Aktuality a základní informace o spolku, projekty, spolupráce, dokumenty, kontakty… Středisko pro osoby s duševním onemocněním a zdravotním postižením – Hradecká 16, Opava Centrum duševního zdraví Opava, Olomoucká 74, Opava Středisko pro osoby s duševním onemocněním, mentálním a zdravotním postižením – Vodní 173, Vítkov Chráněná práce a pracovní uplatnění Nestátní zdravotnické zařízení – Ambulance klinického psychologa PhDr. Ivana Strossová

Poslání, cíle a principy

Poslání organizace

Posláním FOKUS – Opava, z.s. je pomáhat lidem s chronickým duševním onemocněním, mentálním postižením a zdravotním postižením v návratu a uplatnění ve společnosti rozvíjením různých možností pro jejich pracovní a sociální rehabilitaci.

Cíl organizace

Vyrovnání podmínek pro osoby s chronickým duševním onemocněním, mentálním a zdravotním postižením tak, aby byly srovnatelné s podmínkami zdravého člověka.

Principy organizace

 • Dodržování a maximální naplňování práv uživatelů.
 • Individualizace podpory – služby jsou "šity na míru" jednotlivým uživatelům.
 • Zapojování uživatele do rozhodování o poskytovaných službách, je respektován jeho názor a volba.
 • Rovné podmínky pro všechny uživatele.
 • Zamezení sociálnímu vyloučení uživatele.
 • Vnímání uživatele ve všech souvislostech.
 • Týmová spolupráce.
 • Transparentnost při poskytování služeb.

Cíle organizace

Jsme zde proto, abychom byli lidem na blízku tam, kde žijí a v problémech, které prožívají. Mohou od nás očekávat podporu, porozumění, pomoc, doprovázení a zplnomocnění ke zvládnutí svých těžkostí a návratu k přijatelné kvalitě života. Mezi naše cíle patří:

 • Být součástí fungující sociální sítě poskytujících služby lidem s duševním onemocněním a zdravotním postižením.
 • Podílet se kapacitou i nabídkou služeb na pokrytí poptávky v našem regionu - zřizujeme zařízení komunitní péče dle potřeby.
 • Vytvořit a trvale udržet kvalitní a profesionální prostředí s angažovaným týmem pracovníků.
 • Vytvořit uživatelům bezkonfliktní a podnětné prostředí k naplnění důstojného života.
 • Vést uživatele k samostatnosti a možnému osamostatnění.
 • Účinně pomoci uživatelům při naplňování jejich práv a zapojení do života společnosti mimo organizaci.
 • Zajistit uživatelům všestranný a obsahově vyvážený program vycházející z individuálních plánů.
 • Rozvinout a případně fixovat individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti uživatelů.
 • Podpořit samostatnost a vlastní aktivitu uživatelů v jejich volném čase.