Telefony: 553 652 433, 553 650 760, 723 457 998
E-mail: fokusopava@seznam.cz
Aktuality a základní informace
o spolku, projekty, spolupráce, dokumenty, kontakty…
Středisko pro osoby
s duševním onemocněním a zdravotním postižením
– Lepařova 8/2906, Opava
Středisko pro osoby
s mentálním postižením
a zdravotním postižením
– Hradecká 16, Opava
Středisko pro osoby
s duševním onemocněním,
mentálním a zdravotním postižením
– Vodní 173, Vítkov
Chráněná práce
a pracovní uplatnění

Základní informace


FOKUS – Opava, z.s. je nestátní nezisková organizace humanitárního charakteru. Prostředky na svou činnost získává ze státních dotací, grantů a sponzorských darů.

Smyslem je pomoci lidem s duševním onemocněním, mentálním a jiným zdravotním postižením žít plnohodnotný život ve společnosti, tzn. uspokojovat své materiální potřeby, starat se o své zdraví, léčit se, využívat nabídek různých institucí a organizací, vzdělávat se, apod.

Za tímto účelem nabízíme tyto služby:

  • podpora samostatného bydlení
  • služby následné péče
  • sociální rehabilitace

a také chráněnou práci.

Celorepublikové Sdružení FOKUS FEDERÁL vzniklo na začátku roku 1990 v Praze a záhy i v regionech Vysočina (Havlíčkův Brod a Pelhřimov), Mladá Boleslav, Liberec, Ústí nad Labem, Turnov, Písek, Tábor, Opava (2. března 2005) a České Budějovice.

FOKUS FEDRÁL – Sdružení pro péči o osoby s duševním onemocněním, mentálním a jiným zdravotním postižením je střešní organizací devíti FOKUSů působících v České republice. Fokusy byly první organizace na poli péče o duševní zdraví. Dohromady tvoří silnou, úzce spolupracující skupinu, která usiluje především o kvalitu služeb pro duševně nemocné a jejich další rozšíření.