Telefony: 553 652 433, 553 650 760, 723 457 998
E-mail: fokusopava@seznam.cz
Aktuality a základní informace
o spolku, projekty, spolupráce, dokumenty, kontakty…
Středisko pro osoby
s duševním onemocněním a zdravotním postižením
– Lepařova 8/2906, Opava
Středisko pro osoby
s mentálním postižením
a zdravotním postižením
– Hradecká 16, Opava
Středisko pro osoby
s duševním onemocněním,
mentálním a zdravotním postižením
– Vodní 173, Vítkov
Chráněná práce
a pracovní uplatnění

Aktuality

Od 29.1.2018 do 9.2.2018 bude pracoviště Lepařova 8 v Opavě z důvodu stěhování uzavřeno. Od 12.2.2018 se na Vás budeme těšit na adrese Hradecká 16, Opava.

19.05.2017 – Dočasné přestěhování pracoviště pro osoby s mentálním a zdravotním postižením

Z důvodu rekonstrukce objektu Hradecká 16, Opava bude pracoviště pro osoby s mentálním a zdravotním postižením přestěhováno na adresu: Lepařova 8, Opava.
Od pondělí 22.5.2017 bude sociální služba poskytována již na Lepařova 8, Opava. Veškeré kontakty zůstávají stejné. Tel. 553 650 760, 728 377 354.

20.10.2016 – Hudba ve službách terapie – celostní muzikoterapie a její použití v praxi

Zveme Vás na akci Hudba ve službách terapie – celostní muzikoterapie a její použití v praxi. Více informací naleznete ZDE.

30.7.2015 – Přesouváme se z Vávrovické na Lepařovu

Od pondělí 10.8.2015 budou sociální služby poskytovány na novém pracovišti LEPAŘOVA 8/2906, Opava v I. poschodí!!!!
(přesun pracoviště Vávrovická 70/77, Opava) Tel. kontakt 553 652 433 a 723 457 998 zůstává stejný.

20.11.2015 – Projekt Zpátky do práce!

Moravskoslezský krajV roce 2015 probíhá v našich chráněných dílnách projekt ZPÁTKY DO PRÁCE! podpořený Moravskoslezským krajem v rámci programu Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením.

Účelem projektu je zakoupení vybavení a vytvoření zázemí pro novou chráněnou dílnu, jejímž výsledkem bude navýšení pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postižením o 18 pracovních míst. Z projektu je zakoupeno 18 ks pracovních židlí vhodných do dílenského provozu pro OZP – pracovní židle PUR (sedák i opěrák z netoxického měkčeného polyuretanu (PUR) lze snadno udržovat běžnými dezinfekčními a čistícími prostředky, výškově nastavitelné, permanentní kontakt ), dále pak pracovní stoly 18 ks – Profesionální dílenské stoly GL1000 - výškově nastavitelné pro potřeby OZP a s požadovanou nosností, kuchyňskou linku s dřezem a baterií (cca 2m), kovové šatní skříňky Ekonomik – 9 ks (kovové šatní skříně vybavené zámkem, pro zanechání pracovního oblečení) a 2 ks kovových skříní uzamykatelných pro skladování spotřebního materiálu (lepidla, apod.) a pořízení vzduchotechniky pro odsávání výparů z lepidel.

Projekt reaguje na Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2014 – 2020, oblast zaměstnávání, Aktivita 6.5 Podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou dotačního titulu, (chráněné dílny, podporované zaměstnávání aj.), a také na komunitní plán města Opavy 3.2 Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, opatření 3.2.1 Podpora chráněného zaměstnání, a opatření 3.2.2. Podpora začleňování osob se zdravotním postižením na trhu práce, dále cíl 4.1. Podpora a optimalizace sociálních a souvisejících služeb pro osoby s duševním onemocněním, mentálním a kombinovaným postižením, opatření 4.1.7. Vytváření a rozvoj podmínek pro pracovní uplatnění cílové skupiny.

Díky projektu vytvoříme důstojné a bezpečné pracovní prostředí pro osoby se zdravotním postižením a podpoříme tak jejich zaměstnatelnost. Tím pozitivně ovlivníme jejich celkovou tíživou sociální situaci. Při vysoké nezaměstnanosti v regionu Opava, mají tyto zdravotně postižené skupiny obyvatelstva velice těžký přístup na trh práce.

11.06.2015 – Otevřený dopis představitelů Platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR adresovaný premiéru Sobotkovi

Dne 9. června předali představitelé Platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR otevřený dopis adresovaný premiéru Sobotkovi. V dopise signatáři apelují na premiéra, aby se osobně angažoval v procesu transformace systému péče o lidi s vážným duševním onemocněním v ČR. Reforma stále stagnuje. V dopise členové platformy označili sedm oblastí, ve kterých je naléhavě nutné pokračovat v rámci Strategie reformy, kterou schválil a vydal tehdejší ministr zdravotnictví.

Otevřený dopis představitelů Platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR adresovaný premiéru Sobotkovi Otevřený dopis představitelů Platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR adresovaný premiéru Sobotkovi

11.06.2015 – Setkání klientů z Fokusu Opava s hosty kavárny Café Evžen v Opavě

Dne 8. 4. 2015 proběhlo setkání klientů z Fokusu Opava s hosty kavárny Café Evžen v Opavě na Ostrožné ulici. Byla znát značná nervozita všech zúčastněných, ale časem se atmosféra uvolnila. Každý z klientů se věnoval svému předem domluvenému úkolu a zákazníci si tak mohli v poklidu vychutnávat svou kávu, kterou jim nabídl a přinesl klient Fokusu. Během toho měli hosté kavárny možnost vyzkoušet si pletení košíku z papíru, seznámit se s aktivní formou Celostní muzikoterapie (někteří si i vyzkoušeli hraní na jednotlivé nástroje) a vytvořit společně s klienty obrázky výtvarnou technikou zvanou Enkaustika.
Z následných reakcí klientů byla zřejmá jejich spokojenost s proběhlou akcí. Nadšeně komentovali své zážitky. Ačkoliv to pro ně byla velmi náročná situace, úspěchy, které zažili, je podpořily v dalším úsilí učit se dalším věcem.
Rovněž reakce hostů kavárny byly velice pozitivní. Pro některé to byl opravdu silný zážitek, jenž jim prý otevřel zcela jiný pohled na život.
Chtěli bychom tímto poděkovat zaměstnancům a hostům kavárny za vstřícnost a trpělivost, kterou nám po celý čas trvání akce projevovali.

Setkání klientů z Fokusu Opava s hosty kavárny Café Evžen v Opavě Setkání klientů z Fokusu Opava s hosty kavárny Café Evžen v Opavě Setkání klientů z Fokusu Opava s hosty kavárny Café Evžen v Opavě Setkání klientů z Fokusu Opava s hosty kavárny Café Evžen v Opavě Setkání klientů z Fokusu Opava s hosty kavárny Café Evžen v Opavě Setkání klientů z Fokusu Opava s hosty kavárny Café Evžen v Opavě

28.05.2015 – Den s koňmi a Den zaniklých řemesel

V květnu proběhly pod záštitou města Vítkov dvě akce: 16. 5. 2015 Den s koňmi a 23. 5. 2015 Den zaniklých řemesel. Na těchto akcích jsme prezentovaly činnost naší organizace. Návštěvníci si mohli prohlédnout ukázky výrobků našich klientů a vyzkoušet některé výtvarné techniky. Velmi nás potěšil velký zájem, který naše prezentace mezi návštěvníky vyvolala.

16. 5. 2015 Den s koňmi a 23. 5. 2015 Den zaniklých řemesel 16. 5. 2015 Den s koňmi a 23. 5. 2015 Den zaniklých řemesel 16. 5. 2015 Den s koňmi a 23. 5. 2015 Den zaniklých řemesel 16. 5. 2015 Den s koňmi a 23. 5. 2015 Den zaniklých řemesel

01.05.2015 – Pilotní projekt a vytvoření metodiky terénního multidisciplinárního týmu pro region Opava a Vítkov

Od 1. května začínáme realizovat "Pilotní projekt a vytvoření metodiky terénního multidisciplinárního týmu pro region Opava a Vítkov".
Číslo projektu: CZ.11/MGS/005 - 1. Doba realizace: 1.5.2015 - 30.4.2016

24.11.2014 – Závěrečné předtančení – Kulturní dům Na Rybníčku v Opavě