Telefony: 553 652 433, 553 650 760
E-mail: fokusopava@seznam.cz
Aktuality a základní informace o spolku, projekty, spolupráce, dokumenty, kontakty… Středisko pro osoby s duševním onemocněním a zdravotním postižením – Hradecká 16, Opava Centrum duševního zdraví Opava, Olomoucká 74, Opava Chráněná práce a pracovní uplatnění Nestátní zdravotnické zařízení – Ambulance klinického psychologa

Aktuality

01.02.2024 – Projekt PRÁCE PATŘÍ K ŽIVOTU VI.

Moravskoslezský krajV roce 2023 jsme z Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2023 a dotačního titulu KPVP 6/23 Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením získali finanční dotaci 300 000 Kč na projekt PRÁCE PATŘÍ K ŽIVOTU VI.

Cílem projektu je podpora mzdových nákladů pro udržení alespoň 40 pracovních míst pro OZP a pracovníků asistujících osobám s OZP v návaznosti na navýšení minimální mzdy a realizace výmalby prostor chráněné dílny. Díky finanční dotaci se nám podařilo během roku 2023 udržet celkem 48 pracovních míst pro OZP a 3 místa pro pracovní asistenty, novou výmalbou pak zlepšit pracovní podmínky.

Projekt reaguje na Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2021 – 2026, oblast zaměstnávání, aktivita 6.4 Podporovat aktivity zaměřené na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to například podporou aktivit vedoucích k uplatnění na otevřeném trhu práce, činností peer konzultantů, tranzitních programů, zlepšení a rozvoje vybavenosti pracovišť atd. a také na Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2017 – 2021, 2.5 Uplatnitelnost osob se sociálním znevýhodněním na trhu práce, opatření 3.2.2 Podpora stávajících kapacit a rozšíření příležitostí pracovního uplatnění pro cílovou skupinu.

Fotografie realizace výmalby:

PRÁCE PATŘÍ K ŽIVOTU VI. PRÁCE PATŘÍ K ŽIVOTU VI. PRÁCE PATŘÍ K ŽIVOTU VI. PRÁCE PATŘÍ K ŽIVOTU VI.

02.11.2023 – Hurá do terénu IV.

Moravskoslezský krajV roce 2023 jsme z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023 a dotačního titulu KSS 4/23 Pořízení vozidla a bezbariérová úprava získali finanční prostředky na projekt Hurá do terénu IV.

Díky tomuto projektu jsme pořídili osobní automobil ŠKODA KAMIQ pro zajištění poskytování terénní sociální služby Podpora samostatného bydlení, (identifikátor služby 622105). Automobil využívají terénní pracovníci, jeho pořízení nám umožnilo plnohodnotně vykonávat práce v terénu. Pracovníci mohou rychleji a pružněji reagovat tam, kde je to třeba, a to především v místě bydliště klienta. Cílovou skupinou jsou osoby s duševním onemocněním. Realizace projektu přispívá v rámci daného regionu ke zkvalitnění nabídky terénní sociální služby. Na zakoupení auta jsme získali 300 000 Kč Automobil je označen logem naší organizace, logem Moravskoslezského kraje. Projekt je prezentován na webových stránkách organizace a bude uveden ve zprávě o činnosti za rok 2023.

Hurá do terénu IV. Hurá do terénu IV.

Projekt PRÁCE PATŘÍ K ŽIVOTU V.

Moravskoslezský krajV roce 2022 byl Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, dotačního titulu KPVP 4/22, Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením podpořen náš projekt PRÁCE PATŘÍ K ŽIVOTU V.

Cílem projektu je podpora mzdových nákladů pro udržení alespoň 38 pracovních míst pro OZP a pracovníků asistujících osobám s OZP v návaznosti navýšení minimální mzdy. Díky finanční dotaci se nám podařilo během roku 2022 udržet celkem 47 pracovních míst pro OZP a 3 místa pro pracovní asistenty.

Projekt reaguje na Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2021 – 2026, oblast zaměstnávání, aktivita 6.4 Podporovat aktivity zaměřené na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to například podporou aktivit vedoucích k uplatnění na otevřeném trhu práce, činností peer konzultantů, tranzitních programů, zlepšení a rozvoje vybavenosti pracovišť atd. a také na Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2017 – 2021, 2.5 Uplatnitelnost osob se sociálním znevýhodněním na trhu práce, opatření 3.2.2 Podpora stávajících kapacit a rozšíření příležitostí pracovního uplatnění pro cílovou skupinu.

Projekt HURÁ DO TERÉNU III.

Moravskoslezský krajStatutární město OpavaV roce 2022 jsme z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022 a dotačního titulu KSS 4/22 Pořízení vozidla a bezbariérová úprava získali finanční prostředky na projekt Hurá do terénu III.

Díky tomuto projektu jsme pořídili osobní automobilu Peugeot 2008 pro zajištění poskytování terénní sociální služby sociální rehabilitace v Centru duševního zdraví Opava, (identifikátor služby 1528578). Automobil využívá 6 terénních pracovníků. Jeho pořízení nám umožnilo plnohodnotně vykonávat práce v terénu. Pracovníci mohou rychleji a pružněji reagovat tam, kde je to třeba a to především v místě bydliště klienta. Cílovou skupinou jsou osoby s duševním onemocněním. Realizace projektu přispívá v rámci daného regionu ke zkvalitnění nabídky terénní sociální služby. Na zakoupení auta jsme získali 300 000 Kč v rámci programu KSS a 140 000 Kč od statutárního města Opava. Automobil je označen logem naší organizace, logem Moravskoslezského kraje a města Opavy. Projekt je prezentován na webových stránkách organizace a bude uveden ve zprávě o činnosti za rok 2022.

Projekt HURÁ DO TERÉNU III. – osobní automobil pro zajištění poskytování terénní sociální služby – sociální rehabilitace Projekt HURÁ DO TERÉNU III. – osobní automobil pro zajištění poskytování terénní sociální služby – sociální rehabilitace

15.02.2022 – Projekt PRÁCE PATŘÍ K ŽIVOTU IV.

Moravskoslezský krajV roce 2021 byl Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, dotačního titulu KPVP 4/21, Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením podpořen náš projekt PRÁCE PATŘÍ K ŽIVOTU IV.

Cílem projektu je zlepšení pracovních podmínek a podpora mzdových nákladů pro udržení alespoň 38 pracovních míst pro OZP a pracovníků asistujících osobám s OZP v návaznosti na nepříznivou epidemiologickou situaci a opětovné navýšení minimální mzdy od roku 2021.
Díky finanční dotaci jsme vyměnili staré vrata za nové sekční a podařilo se nám během roku 2021 udržet celkem 45 pracovních míst pro OZP a 3 místa pro pracovní asistenty.


STAV PŘED VÝMĚNOU:
PRÁCE PATŘÍ K ŽIVOTU IV. PRÁCE PATŘÍ K ŽIVOTU IV.

STAV PO VÝMĚNĚ:
PRÁCE PATŘÍ K ŽIVOTU IV. PRÁCE PATŘÍ K ŽIVOTU IV.

Projekt reaguje na Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2014 – 2020, oblast zaměstnávání, Aktivita 6.5 Podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou dotačního titulu, (chráněné dílny, podporované zaměstnávání aj.), a také na Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2017 – 2021, 2.5 Uplatnitelnost osob se sociálním znevýhodněním na trhu práce, opatření 3.2.2 Podpora stávajících kapacit a rozšíření příležitostí pracovního uplatnění pro cílovou skupinu.

15.11.2021 – Projekt HURÁ DO TERÉNU II.

Moravskoslezský krajV roce 2021 jsme z Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2021 a dotačního titulu KPVP 4/21 Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením získali finanční prostředky na projekt Hurá do terénu II. Díky tomuto projektu jsme pořídili osobní automobilu Peugeot 2008 pro zajištění poskytování terénní sociální služby – sociální rehabilitace (identifikátor služby 4007706) FOKUSu – Opava, z.s. Automobil využívají 4 terénní pracovníci Centra duševního zdraví Opava. Jeho pořízení nám umožnilo plnohodnotně vykonávat práce v terénu. Pracovníci mohou rychleji a pružněji reagovat tam, kde je to třeba a to především v místě bydliště klienta. Cílovou skupinou jsou osoby s duševním onemocněním. Realizace projektu přispívá v rámci daného regionu ke zkvalitnění nabídky terénní sociální služby. Na zakoupení auta jsme získali 300 000 Kč. Automobil je označen logem naší organizace a logem Moravskoslezského kraje. Projekt je prezentován na webových stránkách organizace a bude uveden ve zprávě o činnosti za rok 2021.

Projekt HURÁ DO TERÉNU II. – osobní automobil pro zajištění poskytování terénní sociální služby – sociální rehabilitace Projekt HURÁ DO TERÉNU II. – osobní automobil pro zajištění poskytování terénní sociální služby – sociální rehabilitace

03.05.2021 – Centrum duševního zdraví

Od 1.5.2021 je Centrum duševního zdraví Opava přestěhováno na ulici Olomoucká 74, Opava (bývalý dům sester). Telefonní a emailové kontakty zůstávají beze změny. Těšíme se na Vás v nových prostorech!

12.01.2021 – Projekt PRÁCE PATŘÍ K ŽIVOTU III

Moravskoslezský krajV roce 2020 byl Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, dotačního titulu KPVP 4/20 Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením podpořen náš projekt PRÁCE PATŘÍ K ŽIVOTU III.

Cílem projektu je zlepšení světelných pracovních podmínek vybudováním dvou oken a podpora mzdových nákladů pro udržení 35 –ti pracovních míst pro OZP a 3 pracovníků asistujících osobám s OZP v návaznosti na opětovné navýšení minimální mzdy od roku 2020.

Díky finanční dotaci jsme zlepšili světelné podmínky v naší dílně, výměnou dvou zazděných otvorů za velká okna a udrželi celkem 44 pracovních míst pro OZP.


Fotografie před výměnou:
Výměna zazděných otvorů za okna v naší dílně Výměna zazděných otvorů za okna v naší dílně
Fotografie po výměně:
Výměna zazděných otvorů za okna v naší dílně Výměna zazděných otvorů za okna v naší dílně
Projekt reaguje na Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2014 – 2020, oblast zaměstnávání, Aktivita 6.5 Podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou dotačního titulu, (chráněné dílny, podporované zaměstnávání aj.), a také na Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2017 – 2021, 2.5 Uplatnitelnost osob se sociálním znevýhodněním na trhu práce, opatření 3.2.2 Podpora stávajících kapacit a rozšíření příležitostí pracovního uplatnění pro cílovou skupinu.

01.04.2020 – V návaznosti na prohlášení ze dne 16.3.2020 prodlužujeme omezení služeb na dobu neurčitou.

16.03.2020 – Uzavření služeb

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 194, které vyhlásilo od 12. března 2020 na dobu 30 dnů, tj. do 11. 4. 2020 nouzový stav s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a vzhledem k omezení volného pohybu osob v ČR, budou v termínu od 16. 3. 2020 do 31. 3. 2020 uzavřeny služby FOKUS – Opava, z.s. a to ambulantní forma Sociální rehabilitace, Sociální rehabilitace Vítkov, Služby následné péče a Nestátní zdravotnické zařízení – Ambulance klinického psychologa. Terénní forma služeb a krizová telefonická pomoc poskytovaná v rámci služeb bude zachována.

S ohledem na měnící se situaci se může doba uzavření služeb změnit.

Děkujeme za pochopení

18.07.2019 – Projekt PRÁCE PATŘÍ K ŽIVOTU II

Moravskoslezský krajV roce 2019 byl Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, dotačního titulu KPVP 4/19 Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením podpořen náš projekt PRÁCE PATŘÍ K ŽIVOTU II.

Účelem projektu je podpora mzdových nákladů pro udržení pracovních míst pro OZP a pracovníků asistujících osobám s OZP v návaznosti na navýšení minimální mzdy od 1.1.2019.

Projekt reaguje na Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2014 – 2020, oblast zaměstnávání, Aktivita 6.5 Podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou dotačního titulu, (chráněné dílny, podporované zaměstnávání aj.), a také na Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2017 – 2021, 2.5 Uplatnitelnost osob se sociálním znevýhodněním na trhu práce, opatření 3.2.2 Podpora stávajících kapacit a rozšíření příležitostí pracovního uplatnění pro cílovou skupinu.

Díky projektu zajistíme udržitelnost pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a jejich pracovních asistentů.

23.04.2019 – Centrum duševního zdraví

Dne 1.4.2019 bylo otevřeno ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí v Opavě první Centrum duševního zdraví v MSK na Ostrožné č. 27/244 v budově MG Medical Center ve 4. patře.
Centrum duševního zdraví se řídí metodikou MZČR a MPSV a splňuje všechny náležitosti nutné k poskytování péče o osoby s duševním onemocněním.
EU ESF OPZ, MZČŘ, MPSV

05.11.2018 – Hurá do terénu!

Moravskoslezský krajV roce 2018 byl Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018, dotačního titulu KSS 4/18 Pořízení podpořen náš projekt Hurá do terénu!

Díky projektu Hurá do terénu ! jsme pořídili osobní automobilu Peugeot 2008 pro zajištění poskytování terénní sociální služby - sociální rehabilitace ( identifikátor služby 4007706 ) FOKUSu – Opava, z.s. Automobil využívají 4 terénní pracovníci. Jeho pořízení nám značně usnadnilo a urychlilo naši práci v terénu. Pracovníci mohou rychleji a pružněji reagovat tam, kde je to třeba a to především v místě bydliště klienta. Cílovou skupinou jsou osoby s duševním onemocněním. Terénní služba posiluje či alespoň udržuje klientovy kompetence potřebné pro jeho setrvání v podmínkách běžného života. Jedná se o službu, která funguje jako prevence sociální hospitalizace (rezidenční služby). Ukázalo se, že pokud se klienti vrací po dlouhodobé hospitalizaci, nestačí minimální podpora, ale tato podpora musí být daleko intenzivnější. Realizace projektu přispívá v rámci daného regionu ke zkvalitnění nabídky terénní sociální služby. Na zakoupení auta jsme získali finanční prostředky o Moravskoslezského kraje a Statutárního města Opavy. Automobil je označen logem naší organizace a logy donátorů.

Hurá do terénu! Hurá do terénu! Hurá do terénu!

07.09.2018 – Týdny pro duševní zdraví 10. září – 10. října 2018

MUZIKOTERAPIE PRO KAŽDÉHO - více
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FOKUS – OPAVA,z.s. - více
PO STOPÁCH VELKÉ PĚTKY - více

Od 1.8.2018 jsou naše služby Nestátního zdravotního zařízení hrazeny také pro klienty České průmyslové zdravotní pojišťovny (205).

04.06.2018 – Projekt PRÁCE PATŘÍ K ŽIVOTU

Moravskoslezský krajV roce 2018 byl Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, dotačního titulu KPVP 3/18 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením podpořen náš projekt PRÁCE PATŘÍ K ŽIVOTU.

Účelem projektu je zakoupení vybavení pro lepší manipulaci s výrobky a udržení pracovních míst pro OZP podporou mzdy zaměstnanců a osobních asistentů. Z projektu je zakoupeno 2 ks – Profesionální dílenské stoly GL1000 - výškově nastavitelné pro potřeby OZP a s požadovanou nosností, 1 ks – Montážní vozík VARIOFIT s dvěma policemi, nosnost 400 kg, rozměr 996x696 mm, 1 ks Manipulační vozík skladový VARIOFIT, 1000*700 mm, nosnost 400 kg. Zároveň byla vyrobena t kovovou rampu k otvoru pro expedici výrobků.

Projekt reaguje na Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2014 – 2020, oblast zaměstnávání, Aktivita 6.5 Podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou dotačního titulu, (chráněné dílny, podporované zaměstnávání aj.), a také na Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2017 – 2021, 2.5 Uplatnitelnost osob se sociálním znevýhodněním na trhu práce, opatření 3.2.2 Podpora stávajících kapacit a rozšíření příležitostí pracovního uplatnění pro cílovou skupinu.

Díky projektu zajistíme udržitelnost pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a zjednodušíme jim pracovní úkony (přenášení hotových výrobků, nakládání výrobků na přistavená auta ) a podpoříme tak jejich zaměstnatelnost.

Od 29.1.2018 do 9.2.2018 bude pracoviště Lepařova 8 v Opavě z důvodu stěhování uzavřeno. Od 12.2.2018 se na Vás budeme těšit na adrese Hradecká 16, Opava.

19.05.2017 – Dočasné přestěhování pracoviště pro osoby s mentálním a zdravotním postižením

Z důvodu rekonstrukce objektu Hradecká 16, Opava bude pracoviště pro osoby s mentálním a zdravotním postižením přestěhováno na adresu: Lepařova 8, Opava.
Od pondělí 22.5.2017 bude sociální služba poskytována již na Lepařova 8, Opava. Veškeré kontakty zůstávají stejné. Tel. 553 650 760, 728 377 354.

20.10.2016 – Hudba ve službách terapie – celostní muzikoterapie a její použití v praxi

Zveme Vás na akci Hudba ve službách terapie – celostní muzikoterapie a její použití v praxi. Více informací naleznete ZDE.

30.7.2015 – Přesouváme se z Vávrovické na Lepařovu

Od pondělí 10.8.2015 budou sociální služby poskytovány na novém pracovišti LEPAŘOVA 8/2906, Opava v I. poschodí!!!!
(přesun pracoviště Vávrovická 70/77, Opava) Tel. kontakt 553 652 433 zůstává stejný.

20.11.2015 – Projekt Zpátky do práce!

Moravskoslezský krajV roce 2015 probíhá v našich chráněných dílnách projekt ZPÁTKY DO PRÁCE! podpořený Moravskoslezským krajem v rámci programu Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením.

Účelem projektu je zakoupení vybavení a vytvoření zázemí pro novou chráněnou dílnu, jejímž výsledkem bude navýšení pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postižením o 18 pracovních míst. Z projektu je zakoupeno 18 ks pracovních židlí vhodných do dílenského provozu pro OZP – pracovní židle PUR (sedák i opěrák z netoxického měkčeného polyuretanu (PUR) lze snadno udržovat běžnými dezinfekčními a čistícími prostředky, výškově nastavitelné, permanentní kontakt ), dále pak pracovní stoly 18 ks – Profesionální dílenské stoly GL1000 - výškově nastavitelné pro potřeby OZP a s požadovanou nosností, kuchyňskou linku s dřezem a baterií (cca 2m), kovové šatní skříňky Ekonomik – 9 ks (kovové šatní skříně vybavené zámkem, pro zanechání pracovního oblečení) a 2 ks kovových skříní uzamykatelných pro skladování spotřebního materiálu (lepidla, apod.) a pořízení vzduchotechniky pro odsávání výparů z lepidel.

Projekt reaguje na Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2014 – 2020, oblast zaměstnávání, Aktivita 6.5 Podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou dotačního titulu, (chráněné dílny, podporované zaměstnávání aj.), a také na komunitní plán města Opavy 3.2 Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, opatření 3.2.1 Podpora chráněného zaměstnání, a opatření 3.2.2. Podpora začleňování osob se zdravotním postižením na trhu práce, dále cíl 4.1. Podpora a optimalizace sociálních a souvisejících služeb pro osoby s duševním onemocněním, mentálním a kombinovaným postižením, opatření 4.1.7. Vytváření a rozvoj podmínek pro pracovní uplatnění cílové skupiny.

Díky projektu vytvoříme důstojné a bezpečné pracovní prostředí pro osoby se zdravotním postižením a podpoříme tak jejich zaměstnatelnost. Tím pozitivně ovlivníme jejich celkovou tíživou sociální situaci. Při vysoké nezaměstnanosti v regionu Opava, mají tyto zdravotně postižené skupiny obyvatelstva velice těžký přístup na trh práce.

11.06.2015 – Otevřený dopis představitelů Platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR adresovaný premiéru Sobotkovi

Dne 9. června předali představitelé Platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR otevřený dopis adresovaný premiéru Sobotkovi. V dopise signatáři apelují na premiéra, aby se osobně angažoval v procesu transformace systému péče o lidi s vážným duševním onemocněním v ČR. Reforma stále stagnuje. V dopise členové platformy označili sedm oblastí, ve kterých je naléhavě nutné pokračovat v rámci Strategie reformy, kterou schválil a vydal tehdejší ministr zdravotnictví.

Otevřený dopis představitelů Platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR adresovaný premiéru Sobotkovi Otevřený dopis představitelů Platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR adresovaný premiéru Sobotkovi

11.06.2015 – Setkání klientů z Fokusu Opava s hosty kavárny Café Evžen v Opavě

Dne 8. 4. 2015 proběhlo setkání klientů z Fokusu Opava s hosty kavárny Café Evžen v Opavě na Ostrožné ulici. Byla znát značná nervozita všech zúčastněných, ale časem se atmosféra uvolnila. Každý z klientů se věnoval svému předem domluvenému úkolu a zákazníci si tak mohli v poklidu vychutnávat svou kávu, kterou jim nabídl a přinesl klient Fokusu. Během toho měli hosté kavárny možnost vyzkoušet si pletení košíku z papíru, seznámit se s aktivní formou Celostní muzikoterapie (někteří si i vyzkoušeli hraní na jednotlivé nástroje) a vytvořit společně s klienty obrázky výtvarnou technikou zvanou Enkaustika.
Z následných reakcí klientů byla zřejmá jejich spokojenost s proběhlou akcí. Nadšeně komentovali své zážitky. Ačkoliv to pro ně byla velmi náročná situace, úspěchy, které zažili, je podpořily v dalším úsilí učit se dalším věcem.
Rovněž reakce hostů kavárny byly velice pozitivní. Pro některé to byl opravdu silný zážitek, jenž jim prý otevřel zcela jiný pohled na život.
Chtěli bychom tímto poděkovat zaměstnancům a hostům kavárny za vstřícnost a trpělivost, kterou nám po celý čas trvání akce projevovali.

Setkání klientů z Fokusu Opava s hosty kavárny Café Evžen v Opavě Setkání klientů z Fokusu Opava s hosty kavárny Café Evžen v Opavě Setkání klientů z Fokusu Opava s hosty kavárny Café Evžen v Opavě Setkání klientů z Fokusu Opava s hosty kavárny Café Evžen v Opavě Setkání klientů z Fokusu Opava s hosty kavárny Café Evžen v Opavě Setkání klientů z Fokusu Opava s hosty kavárny Café Evžen v Opavě

28.05.2015 – Den s koňmi a Den zaniklých řemesel

V květnu proběhly pod záštitou města Vítkov dvě akce: 16. 5. 2015 Den s koňmi a 23. 5. 2015 Den zaniklých řemesel. Na těchto akcích jsme prezentovaly činnost naší organizace. Návštěvníci si mohli prohlédnout ukázky výrobků našich klientů a vyzkoušet některé výtvarné techniky. Velmi nás potěšil velký zájem, který naše prezentace mezi návštěvníky vyvolala.

16. 5. 2015 Den s koňmi a 23. 5. 2015 Den zaniklých řemesel 16. 5. 2015 Den s koňmi a 23. 5. 2015 Den zaniklých řemesel 16. 5. 2015 Den s koňmi a 23. 5. 2015 Den zaniklých řemesel 16. 5. 2015 Den s koňmi a 23. 5. 2015 Den zaniklých řemesel

01.05.2015 – Pilotní projekt a vytvoření metodiky terénního multidisciplinárního týmu pro region Opava a Vítkov

Od 1. května začínáme realizovat "Pilotní projekt a vytvoření metodiky terénního multidisciplinárního týmu pro region Opava a Vítkov".
Číslo projektu: CZ.11/MGS/005 - 1. Doba realizace: 1.5.2015 - 30.4.2016

24.11.2014 – Závěrečné předtančení – Kulturní dům Na Rybníčku v Opavě